27 lutego, 2022

Jak uzyskać od drugiego rodzica alimenty na dziecko?

By Damian Bednarz
Alimenty na dziecko nie są przyznawane odgórnie. Rodzic, pod którego opieką pozostaje małoletnie dziecko, musi złożyć pozew do sądu wraz ze stosowną dokumentacją potwierdzającą prawo do tego rodzaju świadczenia. Jeżeli z jakiegoś powodu sądowe alimenty nie są wypłacane, istnieje możliwość ubiegania się o pieniądze pochodzące z Funduszy Alimentacyjnego.

Jak uzyskać alimenty na dziecko?

Każdy rodzic, który samodzielnie wychowuje dziecko, niezależnie od przyczyny takiego stanu ma prawo domagać się alimentów od drugiego rodzica na utrzymanie dziecka. Alimenty na dziecko ustalane są przez sąd, na wniosek jednej ze stron. Aby jednak został on uwzględniony, należy pamiętać o dołączeniu niezbędnej dokumentacji, czyli:
  • skróconego odpisu aktu urodzenia,
  • potwierdzenia wyroku rozwodowego,
  • aktu ślubu (jeżeli związek małżeński formalnie nie został jeszcze rozwiązany),
  • oświadczenia o uznaniu dziecka/ wyrok ustalający ojcostwo,
  • zaświadczenia o zarobkach (z zakładu pracy lub urzędu pracy, zależnie od sytuacji),
  • wyliczenia miesięcznych kosztów utrzymania dziecka.

Pieniądze z alimentów mają zaspakajać część wydatków związanych z bieżącymi potrzebami dziecka, jego edukacją oraz wychowaniem. Warto przy tym wiedzieć, że rodzic może złożyć wniosek o przyznanie alimentów na okres nie dłuższy niż 3 lata wstecz od daty złożenia pozwu.

Czym są alimenty natychmiastowe?

Nie każdy jest odpowiedzialnym człowiekiem świadomym swoich obowiązków, dlatego też bardzo często pojawia się problem z płaceniem alimentów na dziecko przez rodzica, który na co dzień się nim nie zajmuje. Aby zabezpieczyć interesy rodziców samotnie wychowujących swoje potomstwo, ustawodawca wprowadził pojęcie alimentów natychmiastowych. Są one przyznawane w ciągu zaledwie kilkunastu dni, bez czekania na orzeczenie sądu. Do ich otrzymania niezbędne jest złożenie stosownego wniosku (może być online). Alimenty natychmiastowe przyznawane są w kwocie 600 zł przy jednym dziecku (przy każdym kolejnym kwota ta jest odpowiednio zwiększana). Warto jednak mieć na uwadze, że choć jest to wygodny i szybki sposób na pozyskanie środków alimentacyjnych, to jednak nie wyklucza to wkroczenia na ścieżkę sądową i domagania się w osobnym postępowaniu od drugiego rodzica alimentów w znacznie wyższej kwocie, która będzie zaspokajała najważniejsze potrzeby małoletniego.

W jaki sposób ustalana jest wysokość alimentów na dziecko?

Polskie prawo nie precyzuje, jaka konkretna kwota ma być zasądzona w ramach alimentów na utrzymanie dziecka/ dzieci. Nie ma minimalnej anu maksymalnej kwoty wysokości świadczenia. Zawsze jest ona ustalana indywidualnie, na podstawie potrzeb dziecka oraz możliwości finansowych jego rodziców. Dla sądu ważne jest również zaangażowanie rodzica w wychowanie i utrzymanie dziecka. Jest to co prawda niepisana reguła, ale bardzo często zdarza się tak, że rodzice nieinteresujący się zbytnio swoimi pociechami muszą liczyć się z wyższymi kosztami alimentów, jakie zostają zasądzone na rzecz dziecka. Ze względu na brak widełek co do wysokości świadczenia alimentacyjnego, wpływ na jego ustalenie ma przede wszystkim sposób wytłumaczenia przez rodzica kosztów miesięcznych utrzymania dziecka. W rozpisce muszą znaleźć się najważniejsze koszta wynikające z utrzymania, wychowania i edukacji małoletniego. Wszystkie wydatki muszą być zsumowane, a następnie podzielone na pół.
Ważne:oboje rodzice niezależnie od sytuacji są zobowiązani do utrzymywania dziecka i zaspokajania ich najważniejszych potrzeb. Dlatego też jeżeli jeden z rodziców nie spełnia swojego obowiązku, wówczas należy wystosować odpowiednie zgłoszenie. Dłużnik otrzymuje kuratora i zobowiązanie do zapłaty wszystkich zaległych środków.
Artykuł powstał we współpracy z https://kancelariasprawyrodzinne.pl/